Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Yogalessen SATYAKAMA Yoga

 

Deelname/opzegging

 

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Er zijn géén inschrijfkosten. Deelnemers aan de Yogalessen hebben géén opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk/per mail te worden gedaan, voor de aanvangende opzegmaand. Als er géén opzegging ontvangen is dient de contributie over de volgende maand gewoon betaald te worden.

 

Lichamelijk/geestelijke klachten

 

De deelnemer dient voor aanvang van de les lichamelijke en/of geestelijke klachten te melden.

 

LET OP: YOGA VERVANGT GEEN REGULIERE GENEESWIJZE, HET GEEFT U WEL WAARDEVOLLE ZELFKENNIS DIE DE REGULIERE BEHANDELINGEN KAN ONDERSTEUNEN!

 

Schade/Diefstal

 

Satyakama Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade/diefstal of opgelopen letsel van de deelnemer. Waardevolle spullen kunnen worden afgegeven bij de docent vóór aanvang van de les.

 

Afwezigheid Docent

 

Indien de docent verhinderd is les te geven, zorgt hij tijdig voor inval, waarover u, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docent dit door u per internet een bericht op de website achter te laten. Zorg ervoor dat u dus altijd de website checkt alvorens naar de les te gaan. Het is onmogelijk voor Satyakama Yoga om alle deelnemers direkt te kunnen bereiken.

 

Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden, wordt de mogelijkheid geboden om deelnemer de les te laten inhalen op een andere lesdag. 

Bij het missen van één of meerdere lessen buiten de schuld van de docent om, b.v. ziekte van de leerling of vakantie, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling van de gemiste lessen of korting in de volgende lesmaand.

 

Cursusgeld

 

Satyakama Yoga kan alleen voortbestaan, wanneer u op tijd betaalt, zodat wij ook aan de eigen maandelijkse betalings-verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer u zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, vervalt de garantie op een plaats in betreffende yogales(sen). Het lesgeld moet worden betaald in de eerste week van de betreffende lesmaand. Wanneer betaling uitblijft, ondanks betalingsherinnering van Satyakama Yoga, wordt de deelnameplek weggegeven en deelnemer verdere deelname aan de lessen geweigerd.

  

WIJZIGINGEN  

                              

Contributie en tijden van de lessen kunnen door Satyakama Yoga worden gewijzigd, waarbij een aannemelijke termijn in acht wordt genomen om de deelnemer in te lichten. Indien de deelnemer het niet eens is met deze wijzigingen, mag zij/hij het lidmaatschap beëindigen.

 

Aansprakelijkheid

  • Deelname aan de yoga-activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan de betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de activiteit op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten, etc.).
  • Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.