Bhagavad Gita

 

Vyasa: de verteller

Ganesha: de schrijver

 

Bharata: de eerste koning die heel India verenigde had 2 kinderen, Dhritarashtra  en Pandu 

 

Pandu was erfgenaam en koning maar toen hij stierf ging het rijk over aan de blinde Dhritarashtra.

Toen de Pandavas (kinderen van Pandu) en de Kauravas (kinderen van Dhritarashtra) oud genoeg waren gaf hij hen ieder de helft van het koninkrijk.

 

 

Pandavas

5 zonen: Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula en Sahadeva

Draupadi: vrouw van de Pandavas

Kunti: moeder van de Pandavas

 

Kauravas

101 kinderen onder aanvoering van Duryodhana.

Gandhari: vrouw Dhritarashtra

Sanjana: Brahmaanse priester aan het hof van Dhritarashtra en zijn ogen.

 

De leraren van beiden. o.a.

Krishna

Bhisma

Drona (Dronacharya)

 

Verder tal van grote krijgers die zich bij de verschillende kanten hebben aangesloten.

 

 

 

We gaan hierbij gebruik maken van de Nederlandse vertaling door C. Keus verkrijgbaar bij bol.com

zoektekst: bhagavad gita nederlands keus

Verder zullen we gebruik maken van de commentaren van Swami Sivananda en de recitatie door Swami Tatvarupananda.

 

 

 

Hoofdstukken

 • Hoofdstuk 1 – De Yoga van de neerslachtigheid van Arjuna (8 jan)

Hoofdstuk bestaat uit 2 helften. In het eerste deel worden de poppetjes op zijn plaats gezet. Sanjaya verteld aan Dhritarashtra wat hij op het slagveld ziet. In het tweede deel verteld Arjuna dat er geen winst of eer te behalen valt aan het verslaan van familie en leraren. Hij twijfelt en vraag eigenlijk om niet te hoeven vechten. “Als mijn vijanden mij nu, weerloos en ongewapend, zouden doden zou het beter voor mij zijn”.

Huiswerk voor 15 jan. Hoofdstuk 2 vers 1-37 met nadruk op vers 12, 15, 16 en 17.

 

 • Hoofdstuk 2 – De Yoga volgens Sankhya

(1). Sankhya= filosofie systeem uit India. Centraal in dit begrip staat “tweeheid”. Handeling en bewustzijn (verwachting) zijn gescheiden.

Ook dit hoofdstuk heeft interresante wendingen. Zo gaat Arjuna verder met zijn lamenteren uit hoofdstuk 1 (vers 4-8) en neemt Krishna het vanaf vers 11 over door het onvergankelijkheid van het Atman uit te leggen: Nooit was er een tijd dat Ik en al deze strijders er niet waren, noch zal één onzer ooit ophouden te bestaan. Daarna (vers 31 -36) peobeert Hij Arjuna te overtuigen zijn plicht te doen door hem aan te spreken op zijn kaste en zijn ego. De verzen 37 en 38 zijn verzen van bemoediging: Aanvaard gelijkelijk vreugde en smart, overwinning of nederlaag. Huiswerk voor 22 jan. Hoofdstuk 2 vers 37-72.

 

(2). We zijn uiteindelijk gekomen tot en met vers 53. Een belangrijk punt is hierin dat de handeling en niet het “resultaat” van de handeling de drijfveer moet zijn. Het “resultaat” is Maya (illusie) en kan niet met Buddhi (rede) benadert worden. Wees evenwichtig in succes en falen (vers 48) wil overigens niet zeggen dat je niet je stinkende best moet blijven doen. 

Voor 29 januari blijft de rest van het hoofdstuk als huiswerk staan.

 

(3). Een groot deel van hoofdstuk 2 bestaat uit de uitleg over “je plicht doen”. Ik heb het gesprek tussen de lucifer en de kaars voorgelezen als vergelijking. In het laatste stuk van dit hoofdstuk krijgen we te horen wat we zouden moeten doen om tot “stabiliteit van de geest” te komen en daarmee tot Vrede. “Hij die alle begeerten verzaakt en vrij van alle hunkering, onbaatzuchtig en zonder egoïsme voortgaat op zijn weg komt tot vrede”.

 

Op verzoek van “onze” Govinda, hieronder een gebed aan Shri Krishna

Krsnāya vāsudevāya devakī-nandanāya ca  nandagopa-ku-mārayā govindāya namo namah  (ik heb er streepje tussengezet om het leesbaarder te maken)

Ik verbuig mij altijd weer voor Shri Krishna, de Heer, de zoon van Vasudeva, de vreugde van Devaki, de lieveling van Nandagopa, de beschermer van koeien.

 

Na afloop korte stemronde over het wel of niet verder gaan van de BG lessen. Unaniem wil iedereen verder. Deze stemronde gaan we aan het einde van iedere maand doen. Huiswerk voor 5 februari: vers 1-20 hdst 3.

 

 • Hoofdstuk 3 – De Yoga van handeling (Karma Yoga)

(1). In de eerste verzen vraagt Arjuna aan Krishna om hem precies te vertellen wat hij moet doen. Krishna legt uit dat hij niet om handelen heenkomt en dat handelen, als offerande, de oorsprong van alles is. De offerande (of het offer) is Karma Yoga (dienst doen zonder eigenbelang) en het uitvoeren van heilige rituelen (rituelen ter verering van het Goddelijke) Huiswerk voor 12 febr: vers 20-43 (rest van het hoofdstuk)

 

(2). We heben een Bijbeltekst naast hoofdstuk 3 gelegd om naar de overeenkomsten te zoeken. Evangelie van Mattheus hdst 6.

volgende week is een Ganesha Puja en het huiswerk (20-43 van Hdst 3) blijft staan voor 26 februari.

 

(3) Puja

 

(4) We hebben de resterende verzen van Hdst 3 behandeld. De handeling m.b.t. de Gunas (hoedanigheden) en Pakriti (je Natuur). Verder verteld Krishna dat get voorbeeld van de Groten de anderen inspireert naar volmaaktheid te zoeken. Handelen in dat wat JIJ doen moet en niet de handelingen van een ander doen (Kaste-verwarring). Huiswerk voor 4 maart. Hdst 4 vers 1-23.

 

 • Hoofdstuk 4 – De Yoga van wijsheid (Jnana Yoga)

Hdst 4. Het heeft door de Coronacrisis allemaal lang geduurd. De eerste 23 verzen hebben we nog in de meditatieruimte mogen doen en het tweede deel online.

In het eerste deel wordt uitgelegd wat handeling is. Welke handelingen noodzakelijk zijn. Maar hoe noodzakelijk ook, ze moeten gedaan worden zonder gehechtheid aan het resultaat.

In het tweede deel (vanaf vers 23) wordt uitgelegd dat handeling een offer moet zijn. Alles kan een offer zijn, zelfs je adem. Door vertrouwen ontstaan inzicht, door inzicht onstaat kennis en het bereiken van Shanti (de vrede). Het ingaan in het Zelf, ofwel het bereiken van Zelfverwezenlijking, is het gevolg. Op dat moment ben je vrij van handeling ofwel je bent niet meer door handeling gebonden.

 

 • Hoofdstuk 5 – De Yoga van verzaking van handeling (Karma-sannyasa Yoga)

-Het ontwikkelen van de kennis van het Zelf.

-Het loslaten van afhankelijkheid aan het resultaat van de handelingen

-Onafhankelijk worden van de vreugden de zinnen

 

 • Hoofdstuk 6 – De Yoga van het schouwen van het zelf (Dhyana Yoga)

In dit hoodstuk gaat het om:

-Het beheersen van de Geest

-Het Zelf te ervaren

-Het hoogste Zelf in alle wezens te zien

-Regelmatig te mediteren om de geest rustig te maken

-Het besef dat de ontwikkeling in dit leven in een volgend bestaan niet verloren is gegaan

 

 • Hoofdstuk 7 – De Yoga van wijsheid en kennis (Jnana Vijnana Yoga)
 • Hoofdstuk 8 – De Yoga van het onvergankelijke, oneindige Brahman (Akshara Brahma Yoga)
 • Hoofdstuk 9 – De Yoga van de koninklijke kennis en het koninklijk geheim (Raja-vidya Raja-guhya Yoga)
 • Hoofdstuk 10 – De Yoga van majesteit (Vibhuti Yoga)
 • Hoofdstuk 11 – De Yoga van het visioen in de vorm van het Al (Visvaru-padasana Yoga)
 • Hoofdstuk 12 – De yoga van toewijding (Bhakti Yoga)
 • Hoofdstuk 13 – De Yoga van het onderscheid tussen het veld en de kenner van het veld (Khsetra-khsetrajna-vibhaga Yoga)
 • Hoofdstuk 14 – De Yoga van non-identificatie met de drie Gunas (Gunatraya-vibhga Yoga)
 • Hoofdstuk 15 – De Yoga van eenwording met Purushottama (Purushottama Yoga)
 • Hoofdstuk 16 – De Yoga van het onderscheid tussen het Goddelijke en het demonische (Daiva-Sura-Sampad-Vibhaga Yoga)
 • Hoofdstuk 17 – De Yoga van het onderscheid tussen het Godvertrouwen (Sraddhatraya Vibhaga Yoga)
 • Hoofdstuk 18 – De Yoga van bevrijding door zelfverzaking (Moksha-Sannyasa Yoga)