Universeel gebed – Swami SivanandaUniverseel gebed.

O Aanbiddenswaardige Heer van Mededogen en Liefde.
Groeten en verbuigingen aan U.
U bent Sat-Chid-Ananda,
U bent Alomtegenwoordig, Almachtig, en Alwetend, 

 

U bent de Bewoner van alle wezens.  

                                          

Geef ons een begrijpend hart,
Een gelijkmatige visie, een evenwichtige verstand,
geloof, devotie, en wijsheid.


Verleen ons innerlijke, spirituele kracht
om verleidingen te weerstaan en het verstand te beheersen.


Bevrijd ons van egoïsme, wellust, woede, hebzucht  en haat.

Vervul ons hart met goddelijke deugden.

 

Laat ons U aanschouwen in al deze Namen en Vormen.
Laat ons U dienen in al deze Namen en Vormen.
Laat ons U altijd gedenken.
Laat ons altijd Uw Glorie bezingen.
Laat Uw Naam steeds op onze lippen zijn.
Laat ons altijd in U verblijven, voor eeuwig en eeuwig.

 

Swami Sivananda

 

 

Maak mij een werktuig van Uw vrede – Franciscus van Assisi

Meester,

Maak mij een werktuig van Uw vrede:

Dat ik liefde breng, waar men zich haat.

Dat ik verzoening breng, waar men elkaar pijn doet.                            

 

Dat ik eenheid breng, waar tweedracht is.

Dat ik geloof breng, waar twijfel is.

Dat ik hoop breng, waar vertwijfeling dreigt.

Dat ik geluk breng, waar treurigheid is.

Dat ik licht breng, waar duisternis is.

O, Meester

Help mij dat ik er niet naar verlang,

Getroost te worden, maar te troosten

Begrepen te worden, maar te begrijpen

Geliefd te worden, maar lief te hebben

 

Want,

Wie geeft, ontvangt,

Wie vergeeft, wordt vergeven,

Wie sterft, wordt tot het eeuwige leven geboren.

 

Amen

 

Franciscus van Assisi